Välj land (SE)

Tävlingsvillkor

Den här tävlingen organiseras av BON'A PARTE, som är en del av DK COMPANY ONLINE A/S, Thrigesvej 7, 7430 Ikast Danmark, och är inte på något sätt administrerad av, sponsrad av eller associerad med Instagram. När du deltar i tävlingen samtycker du till att följa dessa allmänna villkor. Deltagare som inte följer de allmänna villkoren är inte berättigade att erhålla vinsten.

Alla upplysningar om hur du deltar i en tävling kommer att framgår av villkoren för trävlingen.

Tävlingen är öppen för alla över 18 år som bor i ett av följande länder: Danmark, Sverige, Tyskland och Holland. Medarbetare från DK COMPANY ONLINE A/S och DK COMPANY A/S eller associerade företag får inte delta i tävlingen.

Tävlingens slutdatum anges alltid i tävlingsinstruktionerna. Alla bidrag ska ha mottagits före detta datum.  BON'A PARTEs avdelning för sociala medier drar en slumpmässig vinnare bland alla som deltar i tävlingen. Vinnaren kontaktas direkt via Instagram eller Facebook. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att de blir kontaktade direkt via Instagram eller Facebook. Om BON'A PARTE inte får svar från vinnaren inom 14 dagar efter att personen har meddelats kommer en ny vinnare att utses slumpmässigt.

Minst 10 personer måste delta i tävlingen för att vinsten ska kunna lottas ut.

Vinst:
Vinsten beskrivs alltid i tävlingsinstruktionerna. Om vinsten utgörs av klädesplagg som tar slut på lagret innan tävlingen avslutas får vinnaren välja en ny vinst till ett motsvarande värde från www.se.bonaparteshop.com

Vinster i form av klädesplagg kan i regel inte bytas.

Vinster i form av presentkort som anges i euro räknas om från euro enligt den valutakurs som gäller det datum då tävlingen avslutas. Presentkort inkluderar fri frakt och kan endast lösas in på www.se.bonaparteshop.com

Vinster kan inte returneras och inte heller betalas ut i kontanter eller andra former av kredit.  

Användning av personuppgifter:
De uppgifter du anger kommer endast att användas i utlottningen och som kontaktuppgifter vid leverans av vinsten. Alla personuppgifter som uppges i samband med tävlingen behandlas konfidentiellt inom DK COMPANY ONLINE A/S och kommer att raderas permanent när DK COMPANY ONLINE A/S har kontaktat vinnaren.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras.